A projekt céljai
  A projekt célja terepi mérőgyakorlat kidolgozása vízépítő mérnök és geofizikus mester hallgatók számára. A projektben a következő célokat tűztük ki:


 • Előzetes kutatómunka (szakirodalmi áttekintés) keretein belül, a legfejlettebb terepi mérési- és adatfeldolgozási eljárások összegyűjtése a folyók hirdomorfológiai értékelése témakörében
 • Mintaszakaszok kiválasztása Magyarországon (Duna) és Norvégiában, figyelembe véve a hidromorfológiai szempontú reprezentativitást, összetettséget és a választott folyószakaszok megközelíthetőségét
 • A legfontosabb kiegészítő eszközök beszerzése a biztonságos és megbízható mérőgyakorlat kidolgozásához
 • Eszközök beszerzése a hordalékminták elemzéséhez
 • Innovatív mérési módszerek fejlszetése a folyószakaszok morfológiai jellemzőinek feltérképezéséhez
 • Mérési eszközök együttes tesztelése, kísérleti mérések végrehajtása a választott folyószakaszokon
 • Kísérleti mérések értékelése és a szükséges fejlesztések megvitatása
 • A mérőgyakorlat tananyagának előkészítése, beleértve annak elméleti és gyakrolati kérdéseit
 • A mérőgyakorlat beépítése a partner intézetek tananyagába